Menu strony
III Millenium
Biuro podry

W jaki sposób otworzyć hotel w Polsce?

Minione lata pokazują notoryczny wzrost inwestycji na krajowym rynku hotelarskim. Choć na znaczeniu straciły hotele z wysokiego segmentu, w tym szczególnie te z pięcioma gwiazdkami, tendencję wzrostową odnotować można wśród hoteli ekonomicznych.


Karta przeżycia, survival


Jak podkreślają analizy rynku, ze względu na stosunkowo małe nakłady sumptów jak też szybki zwrot nakładów właśnie te obiekty stanowią współcześnie interesujące inwestycje. Zgodnie z wiążącymi przepisami uruchomienie hotelu nie wymaga od przedsiębiorcy uzyskania koncesji, natomiast wymagania prawno-formalne w owym zakresie reguluje przede wszystkim Ustawa o usługach turystycznych.


bilet


Zobacz również

Do jakiego kraju Polacy często wyjeżdżają na wakacje do pracy?

autokar
Beznadziejna sytuacja na ojczystym rynku pracy powoduje, że dużo osób jest zmuszona opuścić swoją ojczystą ziemię i wyjechać w poszukiwaniu zatrudnienia do obcego kraju. Decyduje się na to mnóstwo młodych ludzi. Czy taka sytuacja będzie się jeszcze długo utrzymywać? Co ma wpływ na taką kluczową decyzję?


Przed zaczęciem świadczenia hotelarskich usług w obiekcie hotelarskim przedsiębiorca będzie obowiązany wypełnić wniosek o otrzymanie zaszeregowania obiektu do stosownego typu i jednej z pięciu kategorii oznaczonych gwiazdkami.

Kliknij ten odsyłacz i zobacz więcej ciężary do sztangi bardziej precyzyjnych danych dotyczących podnoszonego tutaj artykułu. Na pewno jest on bardzo atrakcyjny.

O zaszeregowaniu obiektu do poszczególnych typów jak także o nadaniu hotelowi kategorii decyduje marszałek wojewódzki odpowiedni ze względu na miejsce lokalizacji obiektu hotelarskiego. Do jego obowiązków w wyznaczonym zakresie trzeba również prowadzenie ewidencji obiektów hotelowych. Wniosek taki powinien zawierać na pewno dokładne dane inwestora razem z podaniem siedziby oraz adresu, oznaczenia KRS.

Zobacz, że proponowana treść (https://e-militaria.pl/saszetki-i-nerki-488) zawiera potrzebne dane, które są ważne - one Cię niezaprzeczalnie całkowicie pochłoną. Kliknij tu!

W obszarze samego obiektu koniecznym jest podanie we wniosku miana obiektu, gdy usługi będą świadczone z zastosowaniem nazwy własnej obiektu, a również wyznaczenie jego dokładnej lokalizacji. Przedsiębiorca powinien wyznaczyć we wniosku typ hotelarskiego obiektu jak też kategorię, o którą ubiega się.


Kluczowa jest tu przede wszystkim liczba noclegowych miejsc, jednostek mieszkalnych i ich struktura. Hotel nad morzem jest w stanie dostarczyć inwestorowi niemałe przychody.
2021/09/23